Kodra-Tron d.o.o.

 

You are here:
Trakice za ID iskaznice PDF Print E-mail

  

Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  810040100

Cijena:  4,70 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: crvena

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  820040100

Cijena:  4,70 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: siva

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  830040100

Cijena:  4,70 kn

 

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: denver plava

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicu 

Brojčana oznaka:  840040100

Cijena:  4,70 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: crna

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  810040180

Cijena:  5,90 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: crvena

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  820040180

Cijena:  5,90 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: siva

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  830040180

Cijena:  5,90 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticuvrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: denver plava

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicu 

Brojčana oznaka:  840040180

Cijena:  5,90 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: crna

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  102000200

Cijena:  8,75 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice 10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner


Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  102050200

Cijena:  10,00 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticuvezica za IDiskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  102050280

Cijena:  11,25 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  102103200

Cijena:  10,00 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopčica za mobitel - na alki


Trakica  za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  102153200

Cijena:  11,25 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za IDiskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  102153280

Cijena:  12,50 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitelvezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  152000300

Cijena:  10,60 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za IDiskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:15 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  152103200

Cijena:  11,80 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:15 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  162000360

Cijena:  12,50 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID krticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 47-50 cm

Širina trakice:15 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopča za rastavljanje


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  162103360

Cijena:  13,75 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitelvezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 47-50 cm

Širina trakice:15 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopča za rastavljanje, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  202000400

Cijena:  12,50 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:20 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  202103400

Cijena:  13,25 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:20 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopčica za mobitel - na alci


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  212000470

Cijena:  15,00 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 47-50 cm

Širina trakice:20 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopča za rastavljanje


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  212103470

Cijena:  16,25 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 47-50 cm

Širina trakice:20 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopča za rastavljanje, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  302000500

Cijena:  15,00 kn

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:30 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabinerNAPOMENA

Zaštitni znakovi /loggo/ pojedinih tvrtki, koji su prikazani na stranici, vlasništvo su istih i služe isključivo u svrhu prikaza mogućeg sublimacijskog tiska.