Kodra-Tron d.o.o.

 

You are here:
Trakice za ID iskaznice PDF Print E-mail

  

Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  810040100


Cijena: 2,90 kuna

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: crvena

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  820040100


Cijena: 2,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: siva

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  830040100


Cijena: 2,90 kuna

 

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: denver plava

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicu 

Brojčana oznaka:  840040100


Cijena: 2,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: crna

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  810040180


Cijena: 3,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: crvena

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  820040180


Cijena: 3,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: siva

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  830040180


Cijena: 3,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticuvrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: denver plava

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicu 

Brojčana oznaka:  840040180


Cijena: 3,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: pletena

Boja trakice: crna

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  102000200


Cijena: 5,00 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice 10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner


Trakica za ID iskaznicu


Brojčana oznaka:  102050200


Cijena: 5,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticuvezica za IDiskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  102050280


Cijena: 6,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice: 10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  102103200


Cijena: 5,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopčica za mobitel - na alki


Trakica  za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  102153200


Cijena: 6,80 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za IDiskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  102153280


Cijena: 7,80 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitelvezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:10 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, metalna obujmica, ukrasna kuglica, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  152000300


Cijena: 6,00 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za IDiskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:15 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  152103200


Cijena: 6,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:15 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  162000360


Cijena: 8,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID krticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 47-50 cm

Širina trakice:15 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopča za rastavljanje


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  162103360


Cijena: 9,80 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitelvezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 47-50 cm

Širina trakice:15 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopča za rastavljanje, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  202000400


Cijena: 7,00 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:20 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  202103400


Cijena: 7,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:20 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopčica za mobitel - na alci


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  212000470


Cijena: 9,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 47-50 cm

Širina trakice:20 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopča za rastavljanje


Trakica za ID iskaznicu i mobitelBrojčana oznaka:  212103470


Cijena: 10,80 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu i mobitel/trakica za ID iskaznicu i mobitel/vezica za ID karticu i mobitel/vezica za ID iskaznicu i mobitel/vrpca za ID karticu i mobitel/vrpca za ID iskaznicu i mobitel/trakica za ključeve i mobitel

Dužina proizvoda: 47-50 cm

Širina trakice:20 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabiner, kopča za rastavljanje, kopčica za mobitel - na alki


Trakica za ID iskaznicuBrojčana oznaka:  302000500


Cijena: 9,90 kuna

 

Naziv proizvoda: trakica za ID karticu/trakica za ID iskaznicu/vezica za ID karticu/vezica za ID iskaznicu/vrpca za ID karticu/vrpca za ID iskaznicu/trakica za ključeve

Dužina proizvoda: 42-45 cm

Širina trakice:30 mm

Vrsta trakice: saten

Boja trakice: sublimacijski tisak - full color

Oprema: metalni karabinerNAPOMENA

Zaštitni znakovi /loggo/ pojedinih tvrtki, koji su prikazani na stranici, vlasništvo su istih i služe isključivo u svrhu prikaza mogućeg sublimacijskog tiska.