Kodra-Tron d.o.o.

 

You are here:
Management PDF Print E-mail

  

 

Management je proces rukovođenja koji se ostvaruje u skladu sa određenim pravilima.

 

Management je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u skupinama ostvaruju odabrane ciljeve. To je zapravo proces postizanja željenih rezultata kroz efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa.

 

Management je «umjetnost obavljanja poslova putem, uz, ili posredstvom drugih ljudiMary Parker Follet.

Učinkovito rukovođenje, odnosno management, važno je kako za direktora društva tako i za vlasnika obrta.

 

Funkcije managementa ostvaruju manageri.

 

Manageri u principu obavljaju tri zadatka:

Usmjeravaju poslove i organizacije

Usmjeravaju (upravljaju ljudima)

Usmjeravaju (upravljaju) operacijama (proizvodima i uslugama)

 

U skladu s navedenim trgovačko društvo:

Kodra-Tron d.o.o. (u daljnjem tekstu – društvo)

specijalizirano je za


I ) PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI MANAGERIMA

II ) RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

 

I

Manager klijenta obavlja poslove, u skladu s vlastitim odlukama, uzimajući u obzir predložene upute društva

Da bi društvo predložilo postupanje, kako bi manager što učinkovitije vodio društvo klijenta, neophodno je prethodno zaključiti ugovor o poslovnoj suradnji između društva i klijenta. Istim se utvrđuju odnosi u postupanju, rukovođenju, zastupanju, odgovornosti, kontroli.

Pored navedenog, društvo može za pojedine slučajeve, nakon proučene dokumentacije klijenta, predložiti što je sve potrebno poduzeti da bi isti ostvario odabrane ciljeve efikasnim korištenjem ljudskih i materijalnih resursa, s kojima raspolaže.

 

II

Manager društva, na određeno vrijeme, rukovodi društvom klijenta.

Isti će obavljati poslove za klijenta privremeno, do isteka ugovora kojim je angažiran (managerski ugovor) ili produženjem istog, dok se ne ostvare odabrani ciljevi.

Način suradnje između društva i klijenta utvrđuje se , u skladu sa zahtjevom klijenta, na osnovi ugovora o poslovnoj suradnji, nakon proučene dokumentacije, uzimajući u obzir specifićnost. posla klijenta.

 

Pored navedenog društvo je specijalizirano za rješavanje određenih problema klijenta, koji se javljaju kao posljedica obavljanja određenih poslova, odnosno postizanju zadanih ciljeva.